Stengt for båttrafikk under Eikanger bru

Vi oppgraderer den gamle brua, og må stenge for all båttrafikk i vekedagane til og med 15. juni. Det er mogleg å passere under brua i helgedagane.

Vi oppgraderer den gamle brua parallelt med E39. Eit stillas under brua, gjer at vi ikkje kan sleppe båtar forbi medan arbeidet pågår i vekedagane. 

Vi beklagar ulempene for folk som bur og har hytte i området.

Kor lenge varar arbeidet?

Vi skal vere i mål med oppgraderinga til fredag 15. juni.

Vi opnar for båttrafikk i helga

Det er ikkje mogleg å passere i vekedagane, men vi opnar for båttrafikk i helga.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleiar Ketil Mikkelsen:

 

 

Web levert av CustomPublish