Viktig informasjon om skulestart, skuletider, skuleskyssen og SFO.

SKULESTART SKULEÅRET 2018-19

Alle elevane ved Myking skule møter opp til nytt skuleår torsdag 16. august

Undervisninga tek til kl. 8.40 alle dagar.

Skulen har tilsyn med elevane i skuletida som er 10 minutt før skulestart,  og om ettermiddagen fram til skule­bussen går.

Undervisninga er slutt alle skuledagar kl 14.25.

Bussen køyrer frå skulen 5 minutt etter skuleslutt alle dagar.

Skuleskyssen er og rutebuss. Rutetidene er å finna på:  http://www.skyss.no/

Reglar for fri skuleskyss finn du her: http://www.skyss.no/en/Reise-kollektivt/Skoleskyss/

Reglar for sikker reise med skulebussen finn du her: http://www.youtube.com/watch?v=OfAe7Zw370k

Skulen oppmodar om at elevar som har høve til det, - går eller syklar til skulen. Mangel på mosjon utgjer ein aukande fare for born si helse, - også seinare i livet. 

Skulefritidsordninga - SFO er open for påmelde elevar frå kl. 07.30 - 16.30 alle skuledagar. Foreldre som har periodevis bruk for SFO-plass må på førehand ta kontakt med skulen for nærare avtale.

Skulen har ikkje tilsynsordning for elevar i 1. – 4. klasse utanom i skuletida. Desse borna må difor ha avtale med SFO om dei skal vera på skulen før/etter skuletid.

 

Velkomen til nytt skuleår.

Myking skule.

 

Helsing

 

Turid Grov

rektor

Web levert av CustomPublish