Økonomiplanen for 2018 til 2021

Har du merknadar til planen? Fristen for å kome med innspel er 12. desember.

Trykk her for å laste ned økonomiplanen for 2018 til 2021.

Trykk her for å laste ned innstillinga til formannskapet.

Trykk her for å laste ned Lindås kyrkjelege fellesrådet sin budsjettsøknad 2018.

Om ettersynet

Økonomiplanen for 2018 til 2021 ligg til offentleg gjennomsyn her på heimesida og i kundesenteret vårt på rådhuset.

Planen skal til endeleg handsaming i kommunestyremøtet 14. desember 2017.

Slik kjem du med merknad

Frist for å komme med merknad til økonomiplanen er 12. desember 2017

Web levert av CustomPublish