Kulturminne

Kulturminna rundt oss er ein del av grunnlaget for å forstå oss sjølve og samfunnet vi lever i.

Freding er det sterkaste vernet eit kulturminne kan ha. I Lindås er Håkonshaugen på Seim freda. Kongshaugen er også kommunen sin tursenårsstad.

Lindås har i tillegg ei rekkje kulturminne i kommunal eige, samt at det finst kulturminne i privat eige. Mange stader er bygningsmiljø eller kulturlandskap i seg sjølv å sjå på som eit kulturminne.

 

Freda kulturminne

Kulturminne i kommunal eige

Kulturminne i privat eige

Kulturlandskap

Web levert av CustomPublish