HeimKontakt oss

Kontakt oss

Kundesenteret 

Ring Lindås kommune på 56 37 50 00

Vi hjelper deg, òg med å få tak i kommunen sine tenester og sakshandsamarar.

Rådhuset finn du sentralt plassert i Knarvik, på adressa:

Kvernhusmyrane 41, 5914 Isdalstø

Når kan du ringe?

Ring måndag – fredag kl. 08:00 15:30. Stengt laurdagar og søndagar.

Byggjesaksvakt

Byggjesaksvakta har ope tysdag og torsdag kl. 09:00 – 15:00.

Kom innom, eller kontakt kundesenteret på 56 37 50 00.

Postmottak

Vil du heller skrive til oss?

E-post til: postmottak@lindas.kommune.no

eller med ordinær post til:

Lindås kommune

Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Nyttar du e-post, så oppgi din e-postadresse for å sikra høve til svar. Unngå å senda sensitiv personinformasjon per e-post.

Ver merksam på at all post til Lindås kommune vert handsama etter reglane som gjeldt for offentlegheit. Les meir om dette under postlister og innsyn.

 

Vakttelefonar Lindås kommune

Naudnummer

 • Brann og større ulykker - 110
 • Politi og redningssental - 112 
 • Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113

Brann - avfall/bråtebrenning 

Mobil: 918 61 247

Vakttelefon for VA (etter arbeidstid)

Mobil: 957 02 500

Vakttelefon for veg (mellom 15.00 og 07.30)

Mobil: 453 76 272

Heimetenesta kl. 07.00 - 22.00:

 • Alversund/Seim 991 06 824
 • Knarvik 909 85 372
 • Lindås 913 91 887
 • Ostereidet 992 42 163

Heimetenesta kl. 22.00-07.00 (Nattpatruljen) 991 06 824

Sjukeheimstenesta

 • Knarvik sjukeheim,  56 37 57 40
 • Lindås bu- og servicesenter 56 37 56 15

Vakttelefonar dersom det er problem med telefonisystem:

 • Knarvik sjukeheim, avdeling 1   474 60 885
 • Knarvik sjukeheim, avdeling 2   474 60 886
 • Knarvik sjukeheim, avdeling 3   900 52 292
 • Lindås bu- og servicesenter       913 91 402
Veterniærvakt

Når kan du ringe?

 • kvardagar frå 16.00 til 08.00
 • I helger
 • På heilagdagar

Slik får du kontakt med oss

Ring eitt av nummera under, og be om informasjonasjon om kven som har vakt.

 • Knarvik Dyreklinikk: 56 35 45 75
  Veterinærar: Lars-Fredrik Sæthre og Inge Midtveit
 • Seim veterinærkontor: 56 35 10 50
  Veterinær: Hallgrim Andersen
 • Totland veterinærkontor: 56 35 11 06 eller 917 67 519
  Veterinær: Carl Aage Wangel
Kontaktinformasjon folkevalde

Send mail til ordførar på

ordforar@lindas.kommune.no

Kontaktinformasjon til øvrige folkevalde finn du her.

 

Telefonvarling

Les meir om telefonvarsling her. 

Digital post

Les meir om digital post her.


Sist oppdatert: 05.11.2019
Publisert: 16.10.2018