Kommunal planlegging

Sei kva du meiner
Sjå kva planar som er på høyring og kom med dine innspel.

Vi lagar ny kommuneplan
Overordna plan. Samfunnsdel og arealdel. Slik kan du kome med innspel.

Kva er ein reguleringsplan?
Områderegulering og detaljregulreing. Slik blir reguleringsplanar utarbeidd. Slik kan du kome med innspel.

Plansystemet vårt
Om medverknad, planstrategi, kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan.

Web levert av CustomPublish