HeimSkule og utdanningSkulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit tilbod til ungdomar mellom 13 og 20 år. Du treng ikkje å bestille time på førehand.

Besøksadresse

Vi held til på Knarvik helsestasjon.

Opningstid

Onsdag, klokka 14.30 til 17.30.

Kva kostar det?

Graviditetstest koster 50 kr. Utover dette er tilbodet gratis.

Kva kan du få hjelp til?

Vi kan teste deg for og gi råd om:

 • kjønnssjukdomar
 • graviditet
 • du kan få resept på prevensjon
 • gratis kondom
 • vi tar ikkje blodprøvar

Vi gir også rettleiing om tema som opptar deg, til dømes:

 • psykisk helse, vanskelege tankar og følelsar
 • vald og overgrep
 • samliv og seksualitet
 • prevensjon og uønskt svangerskap, eventuelle spørsmål om abort
 • kosthald, ernæring og ete- forstyrring
 • nettverk og familieliv
 • rusmiddel og røyking

Ungdom kan også få hjelp av skulehelsetenesta.

Kontakt oss

Sissel Hatlevik er ansvarlig helsesøster på helsestasjon for ungdom (HFU)

Mobil: 916 49 408

Skulehelsetenesta

Det kjem helsesøster til alle skulane i Lindås.

Helsesøster kan vere ein vaksenkontakt for barn og unge som treng råd og rettleiing. Helsesøster kan også delta i oppfølginga av barn med spesielle behov og delta i undervisninga.

Kva gjer helsesøster?

Helsesøster kan snakke med deg om foreldre, skilsmisser, sjukdom, mobbing, pubertet, kjæraste, vennskap, angst, depresjon, spiseforstyrring, seksuell identitet. Prevensjon og seksuelt overførbare sjukdommar kan også vere aktuelle tema.

Helsesøster kan teste synet og hørselen din om foreldre eller lærarar trur at du ser eller høyrer dårleg.

Kontakt oss

 
Kva skule går du på?Kven møter du her?Når er vi her?Telefonnummer

Alversund skule

Kristine H. Vaular

Måndag, tysdag, onsdag, torsdag

945 30 131

Eikanger skule

Sigrunn Valle Feste

Måndag

409 12 688

Kløvheim skule

Jannicke Erichsen

Onsdag (partallsveker)

950 65 080

Knarvik barneskule

Margrethe Sivertsen

Tysdag, torsdag, fredag

408 14 659

Knarvik ungdomsskule

Christin Brunborg
Sissel Hatlevik

Tysdag, torsdag, fredag

474 61 137
916 49 408

Knarvik vidaregåande skule

Sissel Hatlevik
Mette Haukaas

Alle dagar minus onsdag

916 49 408
452 50 251

Leiknes skule

Christin Brunborg

Måndag, onsdag og fredag

474 61 137

Lindås barneskule

Susanne Rebnord

Måndag (partallsveker), tysdag, fredag

950 99 045

Lindås ungdomsskule

Susanne Rebnord

Torsdag

950 99 045

Myking skule

Susanne Rebnord

Måndag (oddetalsveker)

950 99 045

Nordhordland kristne grunnskule

Ann Kristin Legernes

Fredag 

474 65 886

Ostereidet barneskule

Jannicke Erichsen

Måndag, torsdag

950 65 080

Ostereidet ungdomsskule

Anne Elisabeth Lillevik

Måndag

409 10 895

Seim skule

Jannicke Erichsen

Tysdag

950 65 080

 

Skodvin skule Margrethe Sivertseb  Måndag (oddetalsveker) 408 47 659

Faste tilbod på skulehelsetenesta

Grunnskulen:

 • Førskule: Helseundersøking på helsestasjonen. Vi målar høgde og vakt, kontrollerer syn og hørsel. Du møter både helsesøster og lege.
 • 1. trinn: Vi startar med Zippis venner, eit undervisningsprogram for elevar i 1.-4. trinn. Trykk her for å lese meir om Zippys venner.
 • 2. trinn: Tilbod om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (påfyllingsdose)
 • 3. trinn: Vekt- og høgdemåling. Undervisning og grupper om helse.
 • 5. trinn: Helseundervisning om hygiene, pubertet, grenser, kjensler og vennskap
 • 6. trinn: Tilbod om vaksinering mot meslingar/raude hundar/kusma (MMR). Undervisning om pubertet.
 • 7. trinn: Tilbod om vaksine mot livmorhalskreft til jenter (human papilloma virus). Gruppeundervisning.
 • 8. trinn: Individuell helsesamtalar (kan skje i grupper). Vekt- og høgdemåling.
 • 9. trinn: Helseundervisning om pubertet, vennskap, grenser og alkohol
 • 10. trinn: Tilbod om vaksine mot difteri/stivkrampe, kikhoste/polio

Vidaregåande skule:

Du kan ta kontakt med oss for å snakke om prevensjon, personlege problem og andre utfordringar i kvardagen.

 • Kvar haust tilbyr vi mestringskurs for elevar ved skulen. Ta kontakt med helsesøster for informasjon.
 • Kvar vår har vi undervisning til årets Russ angående ulykkesforebygging, alkohol, smittsom hjernehinnebetennelse, prevensjon og så vidare.
 • Kvar vår får alle elevar på VG1 på Knarvik vidaregåande skule tilbod om vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse. Vaksinen kostar 600 kroner. Påmeldinga skjer gjennom helsesøstrene på skulen.
 • Alle jenter, som er fødd i perioden 1991-1996, får tilbod om gratis vaksine på HPV-virus. Ta kontakt med helsestasjon for ungdom eller fastlege for meir informasjon.Tilbodet gjeld til og med juni 2018.
 • Vi samarbeider med rådgjevar, lærar, psykolog og fysioterapeut når vi har behov for det.

Bur du på hybel i Lindås kommune, kan vi vurdere helsetilstanden din og seie om du bør oppsøke lege eller legevakt.

Blir du akutt sjuk, må du ta kontakt med fastlegen din eller legevakten.


Sist oppdatert: 22.02.2019
Publisert: 07.06.2018