HeimSkule og utdanningSkulane våre

Skulane våre

Barneskulane våre

Alversund skule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 
Nedre Alver 2
5911 Alversund

Sjå i kart.

E-post: 

Telefon skulen:

Kontaktpersonar

Monica Svarstad, rektor

Eirin Dyngen, inspektør

Vibecke Skarstein Samuelsen, inspektør

Liv Gjelsvik, administrasjonssekretær

Linda Byrkjeland, SFO-leiar

 

Eikanger skule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Fyllingsnesvegen 350
5913 Eikangervåg

Sjå i kart.

Helga Bjørge Kvammen, rektor

E-post:

Telefon:

Grete Hellem Bleikli er på kontoret kvar måndag

 

Kløvheim skule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Mykingvegen 640
5913 Eikangervåg

Sjå i kart.

Telefon:

E-post til skulen:

Rektor Viggo Bjørge

Sekretær Vivian Bjørnsen

Det er ikkje alltid ein får svar på telefonen dersom ein ringer skulen, for både rektor og sekretær har undervisning / andre oppgåver i løpet av dagen.

Det er også dårlege mobilforhold i området, noko som gjer at SMS ikkje alltid kjem inn.
E-post vert lest kontinuerleg.

Andre telefonnummer til skulen:

Arbeidsrom for lærarar:

SFO:

Knarvik barneskule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 
Knarvik barneskule, Lonsvegen 80
5914 Isdalstø

E-post: 

Telefon skule: 

Telefon SFO: 

Kontaktpersonar:

Terje Hugo Aarvik, rektor

Gunnar Kjelsvik, inspektør

Laila Rydland, inspektør

Alexander Bruknapp, sekretær

Laila Austrheim Nøttveit,  SFO-leiar

Leiknes skule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Leknesvegen 117
5915 HJELMÅS

Sjå i kart.

E-postleiknes.skule@lindas.kommune.no

Telefon skule: 

Telefon SFO:

Lindås barneskule

Kontaktinformasjon                                   

Besøksadresse: 
Veråsvegen 24,
5955 Lindås

Sjå i kart.

E-post: 

Telefon skulen:

Kontaktpersonar

Cato Risøy, rektor

Lene Molvik Thormodsen, inspektør

Kari Uygun, sekretær

Vilde Fyllingsnes Christiansen, SFO-leiar

Myking skule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Skauvegen 3
5957 Myking

Sjå i kart.

E-post: 

Telefon skule:

Kontaktpersonar

Turid Grov, rektor

Ostereidet barneskule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Eidavegen 576
5993 OSTEREIDET

Sjå i kart.

Telefon: 

E-post som går til alle i administrasjonen: 

Johnny Danielsen, rektor

Randi Nesbø sekretær/Inspektør:       

Vi prøver å ha administrasjonen bemanna kl. 8.00-15.00, men det kan vere periodar på dagen der begge i administrasjonen er rundt om på skulen. Send gjerne e-post eller sms.

SFO: 

Seim skule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 
Lurevegen 150,
5912 Seim

Sjå i kart.

E-post: 

Telefon skule: 

Kontaktpersonar

Anne Wergeland, rektor

Torgeir Arne Lid, undervisningsinspektør

Gerd Karin Isaksen, sekretær

Mailin B Hatten, SFO-leiar 

Ungdomsskulane våre

Knarvik ungdomsskule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 
Juvikstølen 17
5916 Isdalstø

Sjå i kart.

E-post: 

Telefon: 

Kontaktpersonar

Morten Olsen Schulstad, rektor

Anders Olav Dale, inspektør

Hilde Fiske Hugaas, inspektør 

Anne Gunvor Losnedahl, rådgivar

Astrid Risa, administrasjonssekretær

 

Lindås ungdomsskule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 
Veråsvegen 71
5955 Lindås

Sjå i kart.

E-post: 

Telefon skule: 

Kontaktpersonar

Gurid Helene Espe, rektor

Anne Britt Svendsen, undervisningsinspektør og sosiallærar

Siri Vatle Waage, sekretær

Anne Julie Hetland, rådgjevar

Kontaktlærarar:               

Yngve Hopen, kontaktlærar 8a                                               

 

Borghild Toft, kontaktlærar 8b                                                                            

 

Solveig Skeidsvoll, kontaktlærar 9a                      

 

Hege Wilhelmsen Bårdsen, kontaktlærar 9b                                                        

 

Turid Åsebø Angelskår, kontaktlærar 10a                                                          

 

Anne Julie Hetland, kontaktlærar 10b                                                                   

 

 

Susanne Rebnord, helsesøster                                                                            

Markus Wentsel Norgård, miljøterapeut                                                              

 

Faglærarar og assistentar:     

 

Alexa Coln                                                                                                               

 

Hanne Vagstad Dragøy

 

Beate Valaker                                                                                                          

 

Hanne Vatshelle       

 

Ingrid Duesund Fjeldsbø                                                                                        

 

Jonas Buene

 

Kjersti Annett Bergvoll                                                                                 

 

Lindy Tvedt                                                                          

 

Natalja Danileviciene                                                                                                               

 

Silje Steinsund Rød                                                                                 

 

Tor Erik Skulstad                                                                                  

 

Torild Herstad                                                                                                     

 

Åse Hagesæter                                                                                                   

 

Åsmund Aase Fluge                                                                                      

 

Ostereidet ungdomsskule

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Eidavegen 574
5993 OSTEREIDET

Sjå i kart.

Rektor: Wenche Rand Øyre

 

Inspektør: Svein Øystein Monsen             

 

Rådgjevar: Laila Hindenes

 

Skulesekretær: Sofrid Marie Hindenes

 


Sist oppdatert: 13.09.2019
Publisert: 20.04.2018