HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyringsutkast kommunedelplan for Sambandet Vest - Planprogram og silingsrapport

Høyringsutkast kommunedelplan for Sambandet Vest - Planprogram og silingsrapport

Samstundes blir det varsla oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Sambandet Vest. 

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-9, samt forskrift om konsekvensutgreiing § 6.


Frist for  uttale til planforslaget må vera framsett skrifleg innan 6. september, 2019.

 

Slik kjem du med innspel

For å kome med merknad kan ein sende e-post til postmottak@meland.kommune.no, eller brev til;

Meland kommune, postboks 79, 5906 Frekhaug.

Les saksdokumenta: 

Planprogram

Silingsrapport Sambandet Vest


Sist oppdatert: 09.07.2019
Publisert: 09.07.2019