HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyring - temaplan for kommunal infrastruktur; vatn, avløp og veg i Lindås 2019-2025

Høyring - temaplan for kommunal infrastruktur; vatn, avløp og veg i Lindås 2019-2025

Formannskapet vedtok den 16.05.2019  å leggje framlegg til temaplan for kommunal infrastruktur; vatn, avløp og veg i Lindås 2019 – 2025, ut til offentleg høyring og ettersyn i 3 veker.

Framlegget er ei oppdatering og samordning av eksisterande planar for vassforsyning, avløpshandtering og kommunale veganlegg i det som i dag er Lindås kommune.

 

Slik kjem du med innspel:

Uttale til planen kan sendast til postmottak@lindas.kommune.no
Merk uttalen: Høyring temaplan VVA
Høyringsfrist er 9. juni 2019.

 

Les saksdokumenta

Temaplan for VVA Lindås 2019 - 2025 utkast

Temakart vassforsyning

Temakart avløpshandsaming


Sist oppdatert: 21.05.2019
Publisert: 21.05.2019