HeimPlan, bygg og eiendomPlanar under arbeid

Planar under arbeid

Planar under arbeid

Ynskjer du kontakt direkte med ansvarleg planleggar for planar under arbeid? Send ein e-post direkte til vedkomande.

Offentlege planar:

Plan

Ansvarleg planleggar

E-postadresse

Kommunedelplan Knarvik-Alversund med Alverstraumen

Trude Langedal

Trude.Langedal@lindas.kommune.no

Arealdel av kommuneplan (KPA)

Marte Hagen Eriksrud

Marte.hagen.eriksrud@lindas.kommune.no

Områdeplan Alversund

 

plan@lindas.kommune.no

Områdeplan Lonena

Kaia Marie Amland

kaia.marie.amland@lindas.kommune.no

Områdeplan Ostereidet

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Kommunedelplan for E39 Flatøy-Eikefettunnelen Marte Hagen Eriksrud Marte.hagen.eriksrud@lindas.kommune.no

 

Private planar:

Plan

Ansvarleg planleggar

Epostadresse

Bruvoll bustadområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Hillesvågen (næringsområde)

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Kjevikdalen næringsområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Alver næringsområde sør

 

plan@lindas.kommune.no

Stølsmarka

 

plan@lindas.kommune.no

Nystøltunet

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Sjurneset

 

plan@lindas.kommune.no

Eidsnesstraumen

 

plan@lindas.kommune.no

Hamnneset

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Fv 57 Lindås-Mongstad

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

E-39 oval rundkøyring, Knarvik

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Feste kai- og næringsområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Alver næringsområde

 

Plan@lindas.kommune.no

Alverstraumen kai

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Fv 57 Skodvin-Vågseide

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Nappevika småbåtanlegg

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Åsgard småbåthamn

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Nedre Bergås bustadområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Risøy hyttefelt

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Eikefet-Urdal, utv. Steinbrot, reguleringsendring

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

E-39 Vikane-Eikangervåg

 

Plan@lindas.kommune.no

Nytt planregister

Du finn det nye planregisteret her. Planregisteret er framleis under utvikling. Finn du ikkje planen du leiter etter, ta kontakt med planvakta eller send ein epost til plan@lindas.kommune.no.

 


Sist oppdatert: 04.02.2019
Publisert: 26.10.2018