HeimPlan, bygg og eiendomKontakt byggjesak

Kontakt byggjesak

Kontakt byggjesaksavdelinga

Send ein e-post til byggesak@lindas.kommune.no

Denne e-postadressa er berre til generelle spørsmål. Vi svarar på alle e-postar innan 10 dagar.

Søknadar skal sendast til postmottak@lindas.kommune.no


Korleis får du kontakt med sakshandsamaren din?

Send e-post til sakshandsamaren din eller ring ekspedisjonen.

E-postadressa finn du ved å søkje på saksnummeret ditt i innsynet.


Sist oppdatert: 14.11.2018
Publisert: 05.10.2018