HeimNatur, kultur og fritidBorgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

Før du tar kontakt med kommunen

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller krava til ekteskap.

Trykk her for å gå til Skatteetaten sin rettleiar for vegen til ekteskapet.

På heimesida til Skatteetaten kan de fylle ut dei skjema som skal til for at Skatteetaten kan sende ein såkalla «prøvingsattest» i retur til dykk.

Det er viktig å merke seg at:

  • Prøvingsattesten er gyldig i fire månader og må vere gyldig den dagen de skal gifte dykk.
  • De må sende den orginale prøvingsattesten til oss, ikkje ein kopi.
  • Prøvingsattesten sender de til Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø. Merk brevet med «vigsel». De kan også levere attesten på kundesenteret vårt i rådhuset i Knarvik.

Slik bestiller du tid

Når vi har fått den gyldige prøvingsattesten, kan de avtale tid for vigsel med oss.

Ønska tid sender de på e-post til vigsel@lindas.kommune.no.

  • Sett opp alternative datoar, i tilfelle vi ikkje klarar å møte førstevalet.
  • Vi sender deg et samtykkebrev når tida for vigsel er bestilt.

Vi vil opne for vigslar alle dagar i veka.

Kvar og når skjer seremonien?

Vi har vigslar i formannskapssalen på rådhuset i Knarvik torsdagar og fredagar.

I tillegg er vi opne for vigslar på Håkonshaugen på Seim. Vi vil også vurdere andre ønske.

Kva kostar det?

Det kostar ingenting å gifte seg på rådhuset eller Håkonshaugen.

Kven står for vigselen?

Våre godkjente vigslarar er:

  • Ordførar Astrid Aarhus Byrknes
  • Varaordførar Nina Bognøy
  • Kommunstyremedlem Bjarte Vatnøy
  • Rådmann Ørjan Raknes Forthun
  • Kommuneadvokat Eirik Schütz

Sist oppdatert: 02.12.2018
Publisert: 20.08.2018