Veterinærvakt

Slik får du kontakt med oss

Ring eitt av nummera under, og be om informasjonasjon om kven som har vakt.

Kvar?

Kven?

Nummer

Knarvik Dyreklinikk

Lars-Fredrik Sæthre

Inge Midtveit

56 35 45 75
Seim veterniærkontor Hallgrim Andersen 56 35 10 50
Totland veterniærkontor Carl Aage Wangel

56 35 11 06

917 67 519

Når kan du ringe?

  • Kvardagar frå 16.00 til 08.00
  • I helger
  • På heilagdagar

Kva kan vi hjelpe deg med?

Veterinærvakta er eit tilbod til dyreeigarar, som treng akutt hjelp utanom ordinær arbeidstid.

Vi hjelper deg:

  • når du treng akutt hjelp
  • ved livstruande skadar

 


Sist oppdatert: 25.10.2018
Publisert: 02.08.2018