HeimBarnehageFerie- og fridagar

Ferie- og fridagar

Lurar du på når det er planleggingsdagar, haustferie, juleferie, vinterferie, påskeferie eller skulestart?

I skuleruta og barnehageruta finn du eit oversyn over ferie og fridagar både for grunnskulen og dei kommunale barnehagane i Lindås kommune.

Skule- og barnehageåret 2018-2019

Skule- og barnehageåret 2019-2020


Sist oppdatert: 31.01.2019
Publisert: 19.04.2018