Veg, transport og parkering

Avkøyring frå kommunal veg
Slik søkjer du.

Brøyting og strøing
Kontaktinformasjon for å melde feil. Slik jobbar vi.

Byggjegrense til offentleg veg
Slik søkjer du om dispensasjon frå byggjegrensa.

Hekk og trafikktryggleik
Reglar for fri sikt. Krav til alle grunneigarar.

Landbruksveg
Bygging og endring av veg. Slik søkjer du.

Melde feil
Slik melder du ifrå om feil. Vakttelefon til vegavdelinga.

Web levert av CustomPublish