Myking skule

Logo Myking skule.jpg

 

Myking skule er ein 4-delt barneskule i Lindås ungdomsskulekrins.Skulen ligg sentralt på Myking og er skule for elevane i Myking barneskulekrins. 

SKULEN SINE OPNINGSTIDER:

SFO: 7.30 til  kl 16.30 alle skuledagar.

Undervisninga tek til   kl 8.40 og er slutt kl. 14.25 alle skuledagar. 

Skulen har tilbod om leksehjelp mellom klokka 14.25- 15.25 tysdagar, onsdagar og torsdagar i skuleåret for elevar på mellomsteget (5. - 7. års-stegt). Påmeldingsskjema.

Nye reglar om elevane sitt skulemiljø.

 

Mål for Myking skule:
Saman om skulen: Samarbeid, trivsel og medansvar

Dette vil vi oppnå ved å:
1. Fremja eit godt samarbeid på alle nivå
2. Skapa trivsel ved å leggja vekt på eit positivt skulemiljø gjennom ulike aktivitetar, - der alle har ei kjensle av å lukkast
3. Fremja medansvar ved at elevane får medansvar for eiga læring, kvarandre og skulen.

Skulen sitt mål er Null Mobbing.
                             

Besøksadresse:

Skauvegen 3

5957 Myking

 

E-post:
myking.skule@lindas.kommune.no

Heimeside:
www.mykingskule.no

Telefon skule:
56375042

Kontaktpersonar:
Ragna Midtbø, einingsleiar skule
Besøksadresse: Brann- og driftsstasjonen, Alverflaten
Telefon: 56 37 52 49
E-post: postmottak@lindas.kommune.no

Turid Grov, rektor
Telefon 56 37 50 42 eller 936 59 805
E-post: turid.grov@lindas.kommune.no

LES E-POST:

 

Web levert av CustomPublish