Høyringar og kunngjeringar

Kommunedelplan for Knarvik-Alversund med Alverstraumen

Høyring av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid

21. juni 2017 Les meir

Utbyggingsavtale for Storemyra på Mongstad

Formannskapet har lagt utbyggingsavtalen og tre reguleringsplanar til offenteleg ettersyn. Har du innspel, vil vi høyre frå deg innan høyringsfgristen 17. juli 2017.

07. juni 2017 Les meir
Korleis ser framtida ut for oss som bur og jobbar i Lindås kommune? Illustrasjon:

Kva meiner du om framtida di?

Formannskapet har lagt kommuneplanen sin samfunnsdel på høyring til 7. august 2017. Vi lurar på kva du synes, og ønskjer å høyre frå alle som har innspel. 

01. juni 2017 Les meir

Hellesneset næringsområde

Kunngjering 1. gangs høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan, plan-id 1263-201410

10. mai 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish