Høyringar og kunngjeringar

Kva meiner du om Lonena?

Vi har laga ei spørjeundersøking om Lonena og ønskjer å høyre frå deg som har tankar om framtida til dette området. Undersøkinga er digital og open til 15. mars.

14. februar 2018 Les meir

Oppstart av kommunedelplan for Knarvik-Alversund med Alverstraumen, utvida høyringsfrist.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 vert fristen for å komme med innspel til planarbeidet for kommunedelplan Knarvik-Alversund med Alverstraumen utvida.

09. februar 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish