Nordhordland kemnerkontor

Nordhordland kemnerkontor er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Lindås, Meland, Modalen, Radøy og Osterøy. 

Om kemnarkontoret

Nordhordland kemnerkontor utfører skatteoppkrevjarfunksjonen for desse kommunane. Fagleg instruksjonsmyndighet innanfor skatteområdet har staten, og vert utøva gjennom Finansdepartementet, Skattedirektoratet og Skatt Vest.

Kontoret skal ivareta dei oppgåvene det lokale skatteoppkrevjarkontoret hadde, som mellom anna:

  • Innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
  • Innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale gebyr
  • Føring av skatterekneskap for kommunane
  • Informasjon om skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
  • Arbeidsgjevarkontroll

Kontaktpersonar Nordhordland kemnerkontor:

 

Navn (e-post)

Telefon

Arbeidsoppgåver

Trond Viggo Mjellelid 

56 37 58 91

Kemnar

Else Kallekleiv

56 37 58 93

Skatterekneskap

Karoline Rathore

56 37 51 99

Innkrevjing

Martin Bergfjord Johansen 56 37 58 99 Innkrevjing

Torill Leirvåg

56 37 52 01

Rekneskapskontroll og kommunal avgifter

Grethe Haugsvær

56 37 58 81

Rekneskapskontroll

Tommy Klementsen

56 37 58 94

Rekneskapskontroll

 

Besøksadresse:   
Burkhovdane 5,
5914 Isdalstø
(vis a vis Knarvik barneskule)

Opningstid:
Måndag til fredag frå 08:00 til 15:30

Kontaktinformasjon:
Telefon: 56 37 50 28
Fax: 56 37 50 29
E-post: post@nhkemner.no

Web levert av CustomPublish