Minoritetsspråklege elevar

Lindås kommune har klare mål for opplæringa av minoritetsspråklege elevar. Retningslinene er utarbeid for å sikra god og mest mogleg lik praksis på området. Rettleiaren inneheld lov- og regelverk, språk/omgrep, kartlegging, gjennomføring av opplæringa og saksgang. Det er utarbeid felles malar som skulane skal nytte. Malane skal skrivast over på skulen sitt brevark.

Trykk her for å laste ned rettleiaren: Retningsliner for minoritetsspråklege

 

Vedlegg til rettleiaren:

Web levert av CustomPublish