Høyringar og kunngjeringar

Høyring på skuleruta for 2018/2019

Har du innspel til framlegget om ny skulerute for skuleåret 2018/2019? Høyringsfristen er 23. november 2017.

20. oktober 2017 Les meir

Kunngjering av vedteken endring av områdeplan for Lonelva-Juvikvarden, Knarvik

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vert det kunngjort at kommunestyret i møte den 21.09.2017, sak 079/17, vedtok endring av områdeplanen for Lonelva-Juvikvarden, Knarvik, med plan-id 1263-200904.

10. oktober 2017 Les meir

Les i den nye samfunnsdelen vår!

Vær så god, planen er din.

28. september 2017 Les meir

Kva kan gjera regionsenteret Knarvik-Frekhaug meir attraktivt som buområde for barne- og ungdomsfamiliar?

Denne veka vil ca. 8000 husstandar som bur i eller har flytta frå kommunane Fjell, Os, Lindås og Meland, få ein SMS med spørsmål om å delta i ei undersøking om bustads- og bumiljøpreferansar.  Undersøkinga skal gi kommunane meir kunnskap om korleis barne- og ungdomsfamiliar ynskjer å bu, og kor attraktivt det er eller vil vera for slike hushald å bu i, eller tett på regionsentera  Straume, Osøyro eller Knarvik med aksen mot Frekhaug.

26. september 2017 Les meir

Har du innspel til alkoholpolitisk plan?

Formannskapet har lagt ei revidert utgåve av alkoholpolitisk plan for 2016-2020 ut på høyring. Har du innspel? Kom med dei innan 23. oktober 2017.

08. september 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish