Høyringar og kunngjeringar

Godkjent mindre endring av reguleringsplan for Stølshaugane

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, vert det kunngjort at plan- og miljøutvalet i møte den 31.05.2017, sak 075/17, godkjente mindre endring av reguleringsplan Stølshaugane, plan-id 1263- 201302.

13. juli 2017 Les meir

Høyring av søknad om utviding av akvakulturanlegg etter akvakulturlova, lokalitet Ospeneset

Eide Fjordbruk AS søker om å få utvide akvakulturanlegget beståande av plastringar på lokaliteten Ospeneset i Lindås kommune. Det vert søkt om å etablere til saman 6 plastringar på anlegget. Det vert samstundes søkt om å få flytte fôrflåten frå dagens plassering sørvest for anlegget, til ny posisjon nordvest for anlegget. Bakgrunnen for søknaden er at Eide Fjordbruk AS ynskjer å utnytte fullt ut løyva på til saman 3120 tonn som er gitt for lokaliteten Ospeneset.

11. juli 2017 Les meir

Fonnebostvegen - godkjent reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vert det kunngjort at kommunestyret i møte den 21.06.2017, sak 057/17, godkjente reguleringsplan for Fonnebostvegen, plan-id 1263-201516.

06. juli 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish