Forrige slide
Neste slide
High five_redigert

Betre tverrfagleg innsats (BTI)

BTI er ein samarbeidsmodell for tilsette som møter born, unge og familiar som treng oppfølging og støtte i kortare eller lengre periodar i livet. Målet er å sikre betre tverrfagleg innsats - utan brot i oppfølgjinga. 

Her kan du logge inn på stafettloggen.

Logg inn

Her kan du logge deg på "Stafettloggen". 

Her kan du laste ned ein brosjyre om betre tverrfagleg innsats.

Betre tverrfagleg innsats

Her kan du laste ned ei informasjonsbrosjyre om BTI - spesielt retta mot politikarar og leiarar.

Her kan du gå til ei ressursside om tidleg intervensjon.

Tidleg interversjon

Dette er ei lenke til ein nettbasert kunnskapsbase for tidleg identifikasjon og handling.