Gjeldande planar

Alle gjeldande planar er vedtatt av kommunestyret, og vert normalt rullert kvart andre eller kvart fjerde år. 

Er du på jakt etter ein kommuneplan eller kommunedelplan?

Sjekk lista under.

Er du på jakt etter ein arealplan eller reguleringsplan?

Gå til det digitale planarkivet vårt - braPLAN (trykk på lenka for å opne).

Slik finn du fram på braPLAN:

  1. Trykk på rullegardina for eigarkommune i søkjefeltet. Vel Lindås kommune.
  2. Trykkjer du på søk utan å definere planid, plannamn eller saksnummer, får du opp alle planane for Lindås kommune.
  3. For å finne ein bestemt plan, må du skrive inn rett namn på planen. Er du usikker på heile namnet, prøv med første bokstaven.
  4. Namnet på planane har ulik farge, og seier noko om status for planen:
    • Ein plan med grøn farge er vedtatt og gjeldande.
    • Ein plan med svart farge er under arbeid.
    • Ein plan med raud farge er avvist eller utgått.
Gjeldande kommunale planar
Plan Kontakt
Kommunal planstrategi 2016-2019 og planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2029 Frøydis Ones
Kommuneplan 2011-2023 - Arealdel Frøydis Ones
Kommuneplan samfunnsdel Hogne Haugsdal
Kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 med vedlegg Rune Kilen
Kommunedelplan skule med vedlegg
Skulebruksplan, rullert
Ragna Midtbø
Kommunedelplan for oppvekst Kristin Moe
Pleie- og omsorgsplan Leni Dale
Kulturplan Øyvind Stang
Kulturminneplan Øyvind Stang
Idrett, aktivitet og friluftsliv Øyvind Stang
Landbruksplan Nils Kaalaas
Klima og energi Tor Hegle
Bustadsosial handlingsplan 2017-2020 Svein H. Gjerstad
Alkoholpolitisk plan, 2016-2020 Pia Syversen
Rusmiddelpolitisk plan  
   
   
   

 

Web levert av CustomPublish