Etablerarfondet 2018 er "opna"

Er du ein gründer som skal etablere eigen bedrift? Søk inntil 50.000 kroner for å komme i gang.

Kva kan du søkje støtte til?

Pengane kan gå til utgifter og eigentid (350 kroner i timen) til marknadsundersøkingar, forretningsutvikling, testing og vidareutvikling av forretningside, nettverksbygging og kompetanseheving. 

Midlane kan ikkje gå til husleige, nedbetaling av lån, aksjekapital og liknande. 

Slik søkjer du

Du må søkje på søknadsportalen til kommunal- og moderniseringsdepartementet: www.regionalforvaltning.no

Treng du hjelp?

Ta kontakt med Bent Gunnar Næss, prosjektleiar i Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Les meir

http://etablerersenteret.no/etablererfond2018/

Web levert av CustomPublish