Barnehage

Slik søkjer du
Søkje, bytte eller flytte? Når får du svar? Prisar og søknadsskjema.

Barnehagane våre
Her finn du lenker til alle barnehagane sine heimesider.

Redusert foreldrebetaling
Har du rett til 20 timars gratis kjernetid? Slik søkjer du.

Spesialpedagogisk hjelp
Om retten til spesialpedagogisk hjelp. Slik søkjer du. Søknadsskjema.

Oppseiing 
Når må du seie opp? Korleis seier du opp? 

Før skulestart
Overgangen frå barnehage til barneskule.

Starte privat barnehage?
Starte barnehage. Tilskot og godkjenning.

Tilsyn av barnehagar
Om tilsyn og pålegg.

Planar og retningsliner
Barnehageplanen. Retningsliner for kommunale barnehagar. Rutinar for overgangen barnehage-skule. Informasjon til ikkje-sambuande foreldre.

Web levert av CustomPublish