HeimNyheiterVarsel om sprengingsarbeid i samband med prosjektet Kvassnesvegen

Varsel om sprengingsarbeid i samband med prosjektet Kvassnesvegen

Varsling vil bli gjeve med sirene etter følgjande prosedyre: 

  • Tre minutt før sprenging - tre lange støyt
  • Eitt minutt før sprenging - fleire korte støyt
  • Etter sprenging - eitt langt støyt

Det vil bi sett ut vakter (postar) for kvar sprenging, og alle bør følgje instruksane dei gjev.

NB: Ikkje stå i vindauge for å sjå under avfyring av salver. 

 

Førespurnader når det gjeld sprengingsarbeidet kan rettast til bergsprengjar Bjørn Dale på telefon 952 23 784 eller anleggsleiar Pål Oldervoll på telefon 932 58 206.


Sist oppdatert: 14.06.2019
Publisert: 14.06.2019