HeimNyheiterOmrådereguleringsplan for Ostereidet ligg ute til offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Ostereidet ligg ute til offentleg ettersyn

All informasjon om saka finn du her


Sist oppdatert: 14.06.2019
Publisert: 14.06.2019