HeimAktueltNyheiterNo kan du søkje tilskot til verna kulturminne

No kan du søkje tilskot til verna kulturminne

Kva kan du søkje tilskot til?

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.

Kvar finn eg søknadsskjema og meir informasjon?

Søknadsskjema finn du på Hordaland fylkeskommune si side, eller ved å trykke her
For meir informasjon, sjå Hordaland fylkeskommune si nettside om ordninga. 

Treng du hjelp, eller har du spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med kultursjef Eileen M. Feste på telefon 957 65 392 eller e-post eileen.feste@lindas.kommune.no

Kvar skal søknaden sendast?

Søknad skal sendast til kommunen:
Lindås kommune
Postmottak
Kvernhusmyrane
5914 Isdalstø
eller på e-post til:
postmottak@lindas.kommune.no
 
Søknadsfrist er 1. desember.


Sist oppdatert: 30.10.2019
Publisert: 30.10.2019