Kva meiner du om Lonena?

Vi har laga ei spørjeundersøking om Lonena og ønskjer å høyre frå deg som har tankar om framtida til dette området. Undersøkinga er digital og open til 15. mars.

Les meir 14. februar 2018

Møte om breibandutbygging

Telenor og Lindås kommune inviterer til informasjonsmøte om breiband 19. februar klokka 18.30 på Knarvik ungdomsskule.
Les meir 13. februar 2018

Oppstart av kommunedelplan for Knarvik-Alversund med Alverstraumen, utvida høyringsfrist.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 vert fristen for å komme med innspel til planarbeidet for kommunedelplan Knar...
Les meir 09. februar 2018

Livsstilsendring- meistring av eiga helse

For deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsju...
Les meir 08. februar 2018
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag21. feb.
Kulturkalender Lindås
onsdag21. feb.
torsdag22. feb.
Kulturkalender Lindås
søndag25. feb.
Kulturkalender Lindås
søndag04. mars
Kulturkalender Lindås
søndag04. mars
Kulturkalender Lindås
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish