Rus og psykisk helse

Dagtilbod til personar med psykisk utviklingshemming
Dagopphald for deg som bur i omsorgsbustad med døgnbemanning.

Dagsenter for personar med rusproblem
Stig Inn er eit tilbod til deg med rusproblem, som ønskjer ei endring i livet.

Dagsenteret Ner Kolås
Arbeids- og aktivitetssenter med fokus på arbeidstrening og aktivitet.

Psykisk helseteneste
Hjelp og rettleiing til psykiske lidinger og/eller rusrelaterte problem.

Web levert av CustomPublish