Nedsett funksjonsevne

Aktivitetsbasert avlastning
Tilbod til barn og unge med spesielle behov. 

Avlastning i privat heim
Tilbod til barn og unge med spesielle behov.

Avlastning på institusjon for vaksne
Hjelp til pårørande med særleg tyngjande pleie- og omsorgsoppgåver.

Avlastning på institusjon for barn og unge
Hjelp til pårørande med særleg tyngjande pleie- og omsorgsoppgåver.

Følgjebevis
Følgjekort gir rett til gratis følgje på ulike kultur- og fritidsarrangement og offentleg transport.

Hjelpestønad
Slik søkjer du hjelpestønad frå NAV.

Omsorgslønn
Lønn til deg som har særleg tyngjande omsorgsoppgåver i heimen.

Treng du støttekontakt
Informasjon til deg som treng støttekontakt.

Vil du bli støttekontakt?
Informasjon til deg som har lyst itl å bli støttekontakt.

Web levert av CustomPublish