Myking skule

Myking barneskule er ein 4-delt barneskule i Lindås ungdomsskulekrins.

Skulen ligg sentralt på Myking og er skule for elevane i Myking barneskulekrins. 

SKULESTART hausten 2016: 

SKULEN SINE OPNINGSTIDER:

SFO: 7.30 til  kl 16.30 alle skuledagar.

Undervisninga:  kl 8.40 til 14.25 måndagar, tysdagar, torsdagar og fredagar.

Onsdagar har 1. til 4. klasse fri medan undervisninga er slutt etter 5. time for elevane i 5. til 7. klasse.

Mål for Myking skule:
Saman om skulen: Samarbeid, trivsel og medansvar

Dette vil vi oppnå ved å:
1. Fremja eit godt samarbeid på alle nivå
2. Skapa trivsel ved å leggja vekt på eit positivt skulemiljø gjennom ulike aktivitetar, - der alle har ei kjensle av å lukkast
3. Fremja medansvar ved at elevane får medansvar for eiga læring, kvarandre og skulen.

Skulen sitt mål er Null Mobbing.
                             

Besøksadresse:

Skauvegen 3

5957 Myking

 

E-post:
myking.skule@lindas.kommune.no

Heimeside:
www.mykingskule.no

Telefon skule:
56375042

Kontaktpersonar:
Ragna Midtbø, einingsleiar
Besøksadresse: Brann- og driftsstasjonen, Alverflaten
Telefon: 56 37 52 49
E-post: postmottak@lindas.kommune.no

Nils Kvalvågnes, rektor
Telefon 56 37 52 56 eller 95 88 68 88
E-post: nils.kvalvagnes@lindas.kommune.no
 

LES E-POST:

 

Web levert av CustomPublish