HeimPolitikk og høyringarPolitikkOrdførar og varaordførar

Ordførar og varaordførar

Astrid Aarhus Byrknes (KrF) er den øvste politiske leiaren i Lindås kommune.

Astrid Aarhus Byrknes (født 9. april 1963) gjekk inn i vervet som ordførar etter kommunevalet i 2007, og fekk fornya tillit i 2011 og 2015. Ordføraren er medlem av Kristeleg Folkeparti, som styrar kommunen ilag med Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet.

Kontakt ordførar

Astrid Aarhus Byrknes, ordførar

Kontakt varaordførar

Nina Bognøy, Arbeiderpartiet

 


Sist oppdatert: 16.11.2018
Publisert: 05.10.2018