Helsehjelp

Nordhordland legevakt
Her finn du kontaktinformasjon til legevakta.

Kjernejournal
Kva er ein kjernejournal? Korleis får du tilgang?

Helsestasjon for ungdom
Gratis tilbod til ungdom. Ope onsdagar mellom 15.30 og 18.30.

Helsestasjon for barn, 0-6 år
Faste tilbod. Dei utrulege åra. Kontaktinformasjon til helsestasjonane.

Skulehelsetenesta
For grunnskuleelevar og elevar på vidaregåande. Informasjon om programmet og kontaktinformasjon til alle helsesøstrene.

Psykolog for barn og unge
Kommunepsykolog. Tilbod til barn og unge 0-18 år.

Jordmor og svangerskapskontroll
Her finn du informasjon om svangerskapskontrollane.

Tidleg inn
Førebyggande arbeid. Tilbod til alle gravide og foreldre med barn frå 0-6 år.

Barnevaksinasjonsprogram
Vaksine. Tilbod til barn og unge 0-20 år.

Svangerskapsavbrot
Retten til abort. Råd og rettleiing.

Web levert av CustomPublish