Kunngjering - høyring av mindre reguleringsendring for Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, vert framlegg til mindre endring av reguleringsplan for Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1, med plan-ID 1263-21031975, sendt ut på høyring.

Les meir 28. september 2016

Kunngjering 1. gangs høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan Eikhovden, Ostereidet

Plan- og miljøutvalet gjorde i møte 31.08.2016, sak 104/16, vedtak om å leggje reguleringsplan for Alver næringsområde, ...
Les meir 28. september 2016

Kunngjering 1. gangs høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan Alver næringsområde

Plan- og miljøutvalet gjorde i møte 31.08.2016, sak 103/16, vedtak om å leggje reguleringsplan for Alver næringsområde, ...
Les meir 27. september 2016

Kunngjering 1.gangs høyring og offentleg ettersyn av Områdereguleringsplan for Ostereide sentrum

Plan – og miljøutvalet gjorde i møtet 31.08.2016, sak 099/16 vedtak om å leggje ut områdereguleringsplan for Ostereide s...
Les meir 27. september 2016

Kunngjering 1. gangs offentleg ettersyn av reguleringsplan for Åsgard småbåthamn - gbnr 22/6 m. fl.

Plan‐ og miljøutvalet gjorde i møte 31.08.2016, sak 101/16, vedtak om å leggje reguleringsplan for Åsgard småbåthamn, gb...
Les meir 27. september 2016
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

torsdag29. sep.
Kulturkalender Lindås
fredag30. sep.
Kulturkalender Lindås
lørdag01. okt.
Kulturkalender Lindås
lørdag01. okt.
Kulturkalender Lindås
lørdag01. okt.
Kulturskulearrangement
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish